پروژه SchoolPC ( نام فارسی : سامانه آیه ) با هدف ارتقاع سطح علمی و مهارتی دانش آموزان ایجاد شده است. هدف نهایی و اصلی این مجموعه نرم افزاری ، ارتقا سطح آموزش و یادگیری است ، هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان. سعی داریم تا با طراحی سیستماتیک و فرایندی ابزارهای مورد نیاز برای معلمان و در سطح بعدی برای دانش موزان ، فرایند های آموزشی را برای هر دو گروه بهینه کرده و بهبود ببخشیم. خوشحالیم که همراه ما هستید.


مجموعه ای متفاوت با ویژگی های اختصاصی و جدید برای معلمان و دانش آموزان   بانک ابزارهای تدریس ضرب آنلاین : بازی ریاضی فارسی آموز : املا و روخوانی